Uredba o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Na spletni strani e-Demokracija je bila objavljena Uredba o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ) v nadaljevanju: uredba).

Uredba ureja izvedbo podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Uredba določa namen podpore, upravičence (med katerimi so tudi lokalne skupnosti), upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe in postopke. Upravičenci lahko pridobijo podporo za ureditev protipožarne infrastrukture.

Pripombe na uredbo nam lahko pošljete do petka, 7. 4. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.