V obravnavi pravilniki, ki se nanašajo na javni potniški promet