Vabilo medijem na redno letno skupščino - razglasitev novega vodstva SOS

Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev,

Skupnost občin Slovenije bo 29. 3. 2023 v Radisson Blu Plaza hotelu Ljubljana izvedla redno letno skupščino, ki je letos volilna. Skupščina članov SOS bo obravnavala in sprejemala pomembne dokumente za delovanje organizacije, kot so poročilo o delu 2022, načrt dela 2023, finančno poročilo, finančni in kadrovski načrt. Članice in člani skupščine bodo med seboj izvolili predsednike in podpredsednike treh sekcij (sekcija mestnih občin, sekcija občin s sedežem upravnih enot in sekcija ostalih občin) ter osem članov predsedstva sekcij, ki bodo tvorili novo vodstvo SOS. Na osnovi volitev in principa rotacije predsedovanja po sekcijah, bo tako Skupnost občin Slovenije dobila nove predsednike v tem mandatnem obdobju.

Seja ne bo odprta za javnost. Novo vodstvo bomo razglasili ob zaključku skupščine, to je predvidoma ob 14. uri. Takrat bo možno pridobiti izjave trenutno predsedujočega Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimirja Prebiliča in novoizvoljenih predsednikov sekcij. Prosimo, da se predstavniki medijev zberete v dvorani Lencia I.

O vaši prisotnosti nas prosimo obvestite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si ali na 041 332 447. novega vodstva SOS