1. izredna seja novo izvoljenega predsedstva SOS

V sredo, 29. 3. 2023 je v Ljubljani potekala 1. izredna seja predsedstva SOS. Seja je bila sklicana takoj po zaključku volilne skupščine, z namenom obravnave predloga vrstnega reda predsedovanja Skupnosti občin Slovenije.

Predsedstvo je odločilo o vrstnem redu predsedovanja, ki si ga bodo po rotacijskem sistemu v enakem časovnem deležu štiriletnega mandata delili izvoljeni predsedniki. Prvi bo predsedoval SOS dr. Vladimir Prebilič (za sekcijo občin s sedežem upravnih enot), naslednji bo mag. Gregor Macedoni (za sekcijo mestnih občin) in nato Nejc Smole (za sekcijo ostalih občin).

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje je tako kot prvi prevzel mesto predsednika za naslednjih 15 mesecev. Predsedstvo je nagovoril, da bo potrebno delovati skupaj in pametno zastaviti stvari, zbrane pa pozval, da s svojim doprinosom prispevajo k še večji uspešnosti SOS.

***

Sestava predsedstva SOS

Kot podpredsedniki so bili izvoljeni Tamara Šnofl (za sekcijo ostalih občin), Saša Aleksander Arsenovič (za sekcijo mestnih občin) in mag. Renata Kosec (za sekcijo občin s sedežem upravnih enot).

Kot člane predsedstva SOS je skupščina v sekciji ostalih občin izvolila: Peter Misja (občina Podčetrtek), Marko Soršak (občina Hoče-Slivnica), Saša Likavec Svetelšek (občina Hrpelje-Kozina), Marko Virag (občina Beltinci), Franc Franjo Golob (občina Vuzenica), Anton Mežan (občina Bled), Blaž Milavec (občina Sodražica) in Darja Vudler Berlak (občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah).

V sekciji občin s sedežem upravnih enot so bili izvoljeni: Marko Funkl (občina Hrastnik), Tine Radinja (občina Škofja Loka), mag. Olga Karba (občina Ljutomer), mag. Marko Diaci (občina Šentjur), Tadej Beočanin (občina Ajdovščina), Tomaž Vencelj (občina Idrija), Ivan Molan (občina Brežice) in Marko Rupar (občina Cerknica).

V sekciji mestnih občin pripadajo mesta v predsedstvu: Nuška Gajšek (MO Ptuj), Damjan Anželj (MO Murska Sobota), Matjaž Rakovec (MO Kranj), Tilen Klugler (Mo Slovenj Gradec), Peter Dermol (MO Velenje) in Janez Kerin (MO Krško).