Dr. Vladimir Prebilič postal predsedujoči politični skupini socialistov, zelenih in naprednih demokratov v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope

Ob seznanitvi z odstopom Karla-Heinza Lambertza, predsednika politične Skupine socialistov, zelenih in naprednih demokratov (Skupine) v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (Kongres), to vlogo s 1. aprilom 2023 prevzema dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije in vodja slovenske delegacije.

Ob robu 44. plenarnega zasedanja Kongresa, ki je potekalo med 21. in 23. marcem 2023 v Strasbourgu, je Karl-Heinz Lambertz člane_ice druge največje politične skupine v Kongresu, Skupine socialistov, zelenih in naprednih demokratov seznanil, da s 1. aprilom 2023 odstopa z mesta predsednika Skupine.

Skladno s Statutom Skupine je dr. Vladimir Prebilič, kot prvi podpredsednik, prevzel vlogo predsednika Skupine. Pred njim je zahtevna naloga, saj je potrebno do naslednjega zasedanja Kongresa, ki bo v mesecu oktobru, pripraviti in izpeljati vsa pogajanja za oblikovanje novega vodstva Kongresa in zasedbo vseh ostalih mest in položajev v Kongresu.

Gre za veliko zaupanje, saj Republika Slovenija tovrstnega položaja v vsem času svojega članstva še ni imela in je hkrati še en dokaz, da lahko tudi številčno manjše države, ob predpostavki kakovostnih kadrov, zasedajo pomembne politične položaje tudi v mednarodnem okolju.