Sprememba Odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo

Obveščamo vas, da je v medresorskem uskaljevanju Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo.

S predlogom odloka se spreminjajo imena ministrstev v skladu s spremembami Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 163/22) in spremembami ter dopolnitvami Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 18/23).

Morebitne pripombe lahko posredujete na info@skupnostobcin.si najkasneje do 10. 4. 2023.