Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti

V obravnavi na Državnem zboru je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

S predlogom zakona se določa nova skupina zavezancev po Zakonu o informacijski varnosti: »povezani subjekti«. Povezani subjekti so vsi tisti, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom, to so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije in nosilci javnih pooblastil ter drugi subjekti, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom in niso že zavezanci – izvajalci bistvenih storitev ali organi državne uprave po Zakonu o informacijski varnosti. V predlogu pa je določena tudi globa za odgovorno osebo lokalne skupnosti.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do torka, 11. 4. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si