Stališče Skupnosti občin Slovenije do omejitve mandatov županov

Piratska stranka je 3. 4. 2023 začela z zbiranjem podpisov za vložitev predloga dopolnitve Zakona o lokalnih volitvah, s katerim želijo omejiti županske mandate na največ dva zaporedna. V Skupnosti občin Slovenije smo se na to odzvali. Takšnim akcijam ostro nasprotujemo in verjamemo, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti. V zelo dobro delujoči sistem lokalne samouprave, kar občine zanesljivo so – to se je pokazalo v preteklosti že večkrat, kot v času finančne in ekonomske krize, času pandemije,… – se namreč poskušajo vnašati rešitve, ki lahko v osnovi zamajajo enega redkih dobro delujočih sistemov v državi. Slovenija se sooča s številnimi nedelujočimi sistemi, a po našem mnenju občine to zanesljivo niso. Prepričani smo, da gre za preusmerjanje pozornosti iz zdravstvenega sistema, dolgotrajne oskrbe, delovanja države na lokalni ravni, plačne politike, vzgoje in izobraževanja, davčne politike, …, na županje in župane, kot da so slednji največji problem te države.

Izpostavili smo še, da mandat slovenskega župana traja zgolj štiri leta, zlasti večji projekti v občinah pa potrebujejo vsaj dva mandata za njihovo uresničitev – od ideje, pridobitve vse potrebne dokumentacije in dovoljenj, pridobitve finančnih sredstev in do zaključka projekta. Analize celo kažejo, da so v redkih državah, kjer se omejuje mandate županov na največ dva ali tri zaporedne, iz tega razloga trajanje mandata povečali (na pet, šest ali celo osem let). Prav tako smo poudarili, da je omejevanje števila mandatov v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli, poleg tega pa so volivci tisti, ki odločajo, koga bi radi imeli za svojega predstavnika. Če je ta oseba župan/županja, ki je občino vodil/a že (kar) nekaj let in imajo volivci na volitvah izbiro, kljub temu pa zaupajo svoje glasove dosedanjemu uspešnemu županu in ga s tem (ponovno) izvolijo, ni razloga za omejitev mandatov.

Tudi Beneška komisija je v Strasbourgu leta 2019 na plenarnem zasedanju na osnovi analize ugotovila, da omejitev županskih mandatov ni prinesla pozitivnega premika – nasprotno – omejitev mandatov je povzročila, da so se izkušnje zamenjale z neizkušenostjo, zmanjšala se je kvaliteta odločitev na lokalni ravni in pokazalo se je, da so odhajajoči župani, v vedenju, da itak ne morejo več kandidirati, zelo malomarno ravnali z javnimi sredstvi in prihajajočim županom povzročili nemalo težav.

V Skupnosti občin Slovenije smo izrazili prepričanje, da je smiselno razmišljati o vseh političnih funkcijah v državi, o pogojih opravljanja teh funkcij, o nagrajevanju, o vstopanju v funkcijo  in izstopanju in izstopanju iz nje, če in ko bo čas primeren.  Pogoji za vse politične funkcije so namreč zelo različni. Če bi veljala omejitev števila mandatov županom, bi bilo pravilno, da velja za vse politične funkcionarje (tako na lokalni kot državni ravni, vsaj za občinske svetnike in poslance).