Na seji pogajalske skupine o predlogu Zakona o skupnih temeljih plačnega sistema

Dne 4. 4. 2023 je potekala seja pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik je v imenu vladne strani (na kateri sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije) sindikatom javnega sektorja predstavila osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema (dostopno na povezavi TUKAJ).

Ministrica je pojasnila, da se bo o zakonu usklajevalo v okviru delovne skupine, ki se bo sestajala dvakrat tedensko. Ob tem pa bodo po dejavnostih oblikovane delovne skupine za odpravo nesorazmerij, ki se bodo sestajale enkrat na teden. Vsakih 14 dni bodo še centralna pogajanja, torej vladne strani z vsemi reprezentativnimi sindikati, kjer bo potekal pregled, kako poteka delo v delovnih skupinah, ter iskanje rešitev za dileme, glede katerih v delovni skupini ne bodo uspeli najti konsenza.