Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih

Na spletnih straneh Državnega zbora je objavljen predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih. Poglavitne spremembe zakona se nanašajo na prenovo razlogov za razrešitev direktorja in ureditev imenovanja vršilca dolžnosti direktorja zavoda.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 18. 4. 2023.