Z Ministrstvom za zdravje uskladili Uredbo o pitni vodi

Na Ministrstvu za zdravje je 4. aprila 2023 potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje in Ministrstva za naravne vire in prostor glede določil nove Uredbe o pitni vodi. Sestanek je bil namenjen uskladitvi neupoštevanih pripomb v fazi medresorskega usklajevanja. Sestanka se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil Marko Rupar, župan občine Cerknica in predsednik komisije za GJS pri SOS, strokovna sodelavka iz Sekretariata SOS ter predstavniki izvajalcev javnih služb ter Zbornice komunalnega gospodarstva.

Ključno stališče Skupnosti občin Slovenije je bilo, da sprejete določbe v Uredbi ne smejo pomeniti povečanja stroškov javne službe, niti za zagotavljanje potrebne infrastrukture, če niso zagotovljena sredstva za občine, glede na realne potrebe na terenu. Uredba v določenem delu namreč določa bistveno strožje mejne vrednosti parametrov kakovosti vode za prehrano ljudi in parametra motnosti vode, kot bi bilo to potrebno glede na določbe EU direktive, sedanjo ureditev in za zagotavljanje zdravja prebivalcev. Nalaga pa tudi dodatne naloge izvajalcem javne službe oskrbe s pitno vodo. Strožji ukrepi bi pomenili potrebo po ultrafiltraciji vode za skoraj polovico Slovenije in v skladu s tem investicije v ustrezno infrastrukturo.

Predstavniki ministrstev so zagotovili, da namen uredbe ni nalaganje obveze po ultrafiltraciji in nalaganje novih obveznosti, temveč zgolj harmonizacija z evropskimi predpisi, zato bodo dikcijo spornih členov spremenili. Zagotovili so tudi, da bodo jasneje opredelili obveznosti izvajalca javne službe v postopku obveščanja uporabnikov pitne vode oz. jasneje opisali pot obveščanja (izvajalec – upravnik/lastnik – uporabnik) z navodili za obveščanje. Prav tako so povedali, da bodo odslej vsa navodila NIJZ po tej uredbi imela status predpisa, priporočila pa status pripomočka za lažje delo. Uredba bo posredovana v naslednjih tednih v sprejem Vladi RS.