O razvoju energetske skupnosti, vzpostavitvi sončne elektrarne in različnih virih financiranja

V četrtek, 6.4.2023 je preko spleta potekalo prvo srečanje Mreže občin za spremljanje vzpostavitve skupnostne sončne elektrarne pri SOS. V uvodnem delu je župan Občine Hrastnik Marko Funkl v sodelovanju s predstavniki iz Focusa – društva za sonaraven razvoj in Razvojne zadruge Jezersko osvetlil razvoj energetske skupnosti na konkretnem primeru iz Zasavja. Kot je poročal župan, je občina na svoji poti korak za korakom premagovala različne izzive. Eden takšnih je bil izpolnjen pogoj, da je občina vključena v zadrugo, kar je pri začetnih pogovorih z ministrstvom predstavljajo izziv, v tujini pa primer že uveljavljenega dobrega sodelovanja. V nadaljevanju je župan predstavnikom občin med drugim poudaril še pomembnost naslednjih izhodišč; prisotnost javnega interesa, sodelovanje z lastnim odjemalcem in ozaveščenost glede ugodnosti vključenih članov zadruge (npr. dolgoročni visoki finančni prihranki).

V nadaljevanju sta predstavnici Eko sklada ločeno predstavili različna financiranja za lokalne skupnosti (in ne zadrug navedenih v odstavku zgoraj). Predstavili sta Javni poziv 104SUB-SO22 in aktualne spodbude Eko sklada (javnega sklada) za lokalne skupnosti. Udeležence sta informirali še o primerih posojilih z ugodno obrestno mero, nepovratnih finančnih spodbudah ter ugodnih kreditih za lokalne skupnosti. Pri tem sta poudarili predvsem različne področne namene kreditiranja za pravne osebe (Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, Zmanjševanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), Gospodarjenje z odpadki, Varstvo voda, Odvajanje odpadnih vod in oskrba s pitno vodo in Začetne naložbe v okoljske tehnologije). V zadnjem delu sta predstavili še združljivost pridobitve kredita ter nepovratnih finančnih spodbud kot tudi druge koristne informacije.