O varstvu osebnih podatkov v občinah

SOS je v sodelovanju s predavateljico mag. Renato Zatler s podjetja Dataofficer d.o.o. v četrtek, 6.4.2023 izvedla seminar GDPR in ZVOP-2 za občine: Preverite stanje skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Občine so se v 1. delu seznanile z novostmi ZVOP-2, posebej tudi z zahtevami za izvajanje videonadzora, ki je zajeto v prenovljenem tretjem poglavju zakona in ANPR sistemom na javnih površinah. Posebej je bilo poudarjeno, da se videonadzor lahko izvaja samo v obsegu in trajanju, ki je za dosego cilja nujno potreben (dokaz) in je strogo omejen le na tiste objekte in površine kjer je treba varovati interese, ki so povezani z varnostjo ljudi in premoženja. V 2. delu je bil poudarek na kontrolnem pregledu zahtev GDPR in ZVOP-2 oz. kako občina preveri skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženci seminarja so zastavljali tudi vprašanja, med katerimi je bilo tudi vedno aktualno vprašanje o tem ali je dovoljeno snemati seje občinskega sveta oziroma kakšne so zahteve.