Posebna skupina o evropski kohezijski politiki po letu 2027

Komisarka za kohezijo in regionalni razvoj je januarja letos, po tem, ko je bilo objavljeno 8. poročilo o kohezijski politiki, ustanovila skupino 18-ih strokovnjakov, ki bodo pripravili dokument o prihodnosti evropske kohezijske politike po letu 2027. Na prvem srečanju sta prisotne pozdravila Evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira ter komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit. Delo skupine, ki bo potekalo do leta 2024, se bo osredotočilo na to, kako ponovno preučiti in preoblikovati vlogo kohezijske politike. To vključuje politike, ki se izvajajo tudi preko Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) ​​v kontekstu izzivov za evropsko integracijo in razvoj evropskega modela rasti.

Skupina je sestavljena iz ljudi, ki prihajamo iz različnih področij našega delovanja. Tako skupina vključuje strokovnjake iz akademskega sveta, politike, socialno-ekonomske partnerje in predstavnike civilne družbe, kjer vsak deluje v svojem imenu. Predsednik skupine je prof. Andres Rodriguez-Pose z London School of Economics.

Za vsako srečanje je načrtovana posebna tema, ki obravnava kohezijsko politiko z različnih vidikov. Na prvem srečanju je bila tema »Razvoj evropskega modela rasti«. Na drugem pa »Povečanje odpornosti regij v luči nastajajočih izzivov«. Na srečanjih imajo najprej predstavitev tematike določeni strokovnjaki, nato sledi razprava in vprašanja ter zaključki. Komisarka Elisa Ferreiro je na srečanjih ves čas prisotna in z zanimanjem prisluhne članom, kar da slutiti, da je delo skupine pomembno. Tema prihodnjega srečanja bo »Prilagojena podpora/fleksibilnost pri podpori različnim razvojnim potrebam regij«.

Če želite izvedeti več o članstvu skupine in spremljati njeno delo, obiščite spletno stran Generalnega direktorata za regionalno in urbano politiko (DG-REGIO) Evropske komisije. (Jasna Gabrič, članica skupine)