Predlog resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050

V obravnavi vlade je Predlog resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), v povezavi s Strategijo razvoja Slovenije in v povezavi z drugimi državnimi razvojnimi akti in razvojnimi cilji EU. Strategija določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Do predloga dostopate na tej povezavi.

Morebitne komentarje lahko pošljete v obliki predlogov do četrtka, 20.4.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje!