Predsednik SOS na okrogli mizi ob 50. obletnici delovanja Skupnosti vrtcev Slovenije

Cankarjevem domu v Ljubljani je 11. aprila potekala okrogla miza, na kateri so udeleženke in udeleženci poglobljeno spregovoriti o predšolski vzgoji, o njeni pomembni vlogi v družbi, o že prehojeni strokovni poti in o izzivih na tem področju. Okrogle mize se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil njen predsednik dr. Vladimir Preblilič.

Na dogodku so prisotni razpravljali o splošnih normativih, kadrovski stiski in normativih pri otrocih s posebnimi potrebami. Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda državni in sekretar Boris Černilec sta o prenovi na področju vrtcev večinoma omenjal digitalizacijo, čeprav je na tem področju prav v vrtčevskem obdobju tudi s strokovne javnost več polemik in kritik. Govora je bilo tudi o normativih za igralne prostore v vrtcih, podana je bila informacija, da po 1. septembru še ne bo veljal normativ 3 m2 prostora na otroka. Na omizju so poudarili, da so trenutno ključne težave v vrtcih pomanjkanje pomočnic vzgojiteljic, specialnih pedagogov in logopedov – po zakonu sta lahko po dva otroka s posebnimi potrebami vključena v redni oddelek. Nemalokrat se zgodi, da se med letom vključi še tretji, četrti in peti otrok z ustrezno odločbo, kar pomeni še dodatne odrasle osebe. Tega velikost igralnic ne prenese več. Boris Černilec je napovedal, da ima ministrstvo namen zmanjšali število otrok v skupinah oziroma onemogočili dodatna dva otroka na skupino. Kot je povedal, je čas idealen, saj se število otrok zmanjšuje – prihodnje leto bo v vrtcih tisoč otrok manj kot letos. Želijo zmanjšati tudi število otrok z odloženim šolanjem, ki torej ostanejo še leto dlje v vrtcu.

Razprava je tekla še o inkluziji in o tem kako zagotoviti, da bo za otroke s posebnimi potrebami vsebinsko in kadrovsko poskrbljeno ter kako otroke tujcev naučiti slovenščine, hkrati pa jim omogočiti stik z maternim jezikom.