Sestanek z ministrom Brežanom o Zakonu o gospodarskih javni službah varstva okolja

V torek, 11. aprila 2023 je potekal sestanek med Ministrstvom za naravne vire in prostor, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije na temo predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Sestanka so se v imenu MNVP udeležili minister Uroš Brežan, mag. Matej Skočir, državni sekretar, pristojen za prostor in vode, Bojan Dejak, generalni direktor Direktorata za vode in investicije ter sodelavca kabineta ministra. S strani Skupnosti občin Slovenije se je sestanka udeležil predsednik komisije za gospodarske javne službe pri SOS, župan Cerknice Marko Rupar in predstavnica strokovne službe SOS.

Minister Brežan je pojasnil, da je prejem prve tranše sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost vezan na sprejem novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja ter da je zato sprejetje zakona v najkrajšem možnem času nujna. Predvidena časovnice je, da se zakon v Državnem zboru sprejme do konca septembra 2023 po rednem postopku. Ker smo predstavniki lokalnih skupnosti izpostavili nekaj zelo problematičnih vsebin zakonskega predloga, ki je bil v javni obravnavi že v preteklem letu (spremembe v načinu izvajanja GJS, ukinitev režijskih obratov, spremembe koncesijskih pogodb, vprašanje ali je vodooskrba izvorna ali prenesena pristojnost občin ipd), je minister Brežan obljubil ustanovitev usklajevalne skupine, sestavljene iz predstavnikov združenj občin in Zbornice komunalnega gospodarstva, ki se bo v prihodnjih mesecih posvečala uskladitvi odprtih vprašanj.

Predlog zakona je trenutno v medresorskem usklajevanju in bo v kratkem dopolnjen tako, da bo nared za ponovno javno obravnavo. Lokalne skupnosti pozivamo k aktivnem vključevanju.