PRAVILNIK o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostih načrtov

Na e-demokraciji je objavljen predlog predpisa PRAVILNIK-a o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostih načrtov, ki se nahaja v medresorski obravnavi. Predlagatelj predpisa je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, do pravilnika dostopate tukaj.

Presoja kakovosti vsebine CPS je že nekaj let odprto vprašanje tako v Sloveniji, kot v načrtovalski praksi v Evropi. Orodje za presojo kakovosti potrebujejo financerji priprave Celostne prometne strategije (CPS), kot so Evropska komisija, pristojno ministrstvo in občine, da bi lahko preverile kakovost izdelkov, ki jih (so)financirajo. CPN je postala aktualna tema, odprlo se je tudi veliko vprašanj in predlogov glede izboljšanja postopka  priprave in zagotavljanja kakovosti vsebine vseh naslednjih generacij CPS. Zato je presoja kakovosti CPS nujna in postaja z novimi Smernicami za pripravo občinskih CPS sestavni del priprave dokumenta, predvideva pa jo tudi Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN).

Komentarje v zvezi s predlogom predpisa pravilnika nam lahko v obliki predlogov posredujete do 28.4.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si