Prenova sistema nujne medicinske pomoči – poziv k podaji mnenja na izhodišča stroke

Ministrstvo za zdravje v okviru predvidenih reform zdravstvenega sistema načrtuje prenovo sistema nujne medicinske pomoči. V ta namen so od decembra 2022 potekala usklajevanja na strokovni ravni. Na osnovi teh je bil pripravljen dokument Strokovna izhodišča za prenovo sistema NMP.

Ministrstvo za zdravje želi še pred začetkom priprave podlag za prenovo sistema nujne medicinske pomoči pridobiti mnenja vseh ključnih deležnikov, s tem tudi lokalnih skupnosti, zato vas vljudno naprošamo, da dokument pregledate in se do njega opredelite do 4. 5. 2023 na naslov info@skupnostobcin.si.