2. sestanek Posvetovalne delovne skupine za področje dolgotrajne oskrbe na Ministrstvu za solidarno prihodnost

V torek, 18. 4. 2023 je bil v okviru Posvetovalne delovne skupine za področje dolgotrajne oskrbe na Ministrstvu za solidarno prihodnost izveden drugi sestanek z namenom nadaljnje predstavitve okvirov, ki jih ministrstvo postavlja na področju dolgotrajne oskrbe. Na sestanku je v imenu SOS sodelovala Sara Tomšič, ki je zastopala lokalne skupnosti. Predlagani dnevni red je imel zgolj tri točke, široki delovni skupini pa se je uspelo dotakniti zgolj prvih dveh – enotna vstopna točka in oskrbovanec družinskega člana. Področje urejanja denarnega prejemka v sistemu dolgotrajne oskrbe bo tako obdelano na naslednjem sestanku predvidoma v maju, ko bo ena izmed tem tudi predlog ministrstva za financiranje storitev, ki jih novi zakon predvideva. Ministrstvo je predstavilo tudi časovnico zakonodajnega postopka, ki bi se naj z vložitvijo v Državni zbor predvidoma pričel junija letos. Ves čas priprave zakona pa ministrstvo sprejema pripombe in predloge na e-poštni naslov gp.msp@gov.si.