Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023

Mreža za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je objavila Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023 s katerim zbirajo predloge aktivnosti, ki se navezujejo na boljše izvajanje skupne kmetijske politike – Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 ali Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. V želji, da se s projekti/aktivnostmi približamo potrebam lokalnega prebivalstva oziroma da se okrepi sodelovanje med Mrežo za podeželje in partnerji, si želijo vašega odziva in vas vabijo k oddaji predlogov projektov. Predlogi aktivnosti naj se nanašajo na izvedbo v letu 2023. Predlagatelji so lahko organizacije ali institucije.

Predloge je potrebno oddati na obrazcu. Rok za oddajo je petek, 12. 5. 2023 na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si

Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2023

Obrazec za oddajo vloge na Poziv Mreže

Pogoji in kriteriji za presojo predloga aktivnosti za umestitev v letni plan Mreže za podeželje za leto 2023