Srečanje Kluba parlamentark z županjami

V Državnem zboru je 20. 4. 2023 potekala 8. seja Kluba parlamentark, na katero so bile vabljene tudi slovenske županje ter koordinatorka Kluba županj Skupnosti občin Slovenije, Jasmina Vidmar.

Na seji so razpravljale o največkrat izpostavljenih težavah, s katerimi se srečujejo županje pri svojem delu, npr. povprečnina, pomanjkanje sredstev za nujne investicije na področju izobraževanja, kritje stroškov prevoza učencev, pokrivanje stroškov dela za specialne pedagoge, neprimerno nizki osebni dohodki režijskih delavcev, možnost dodatne finančne pomoči obmejnim območjem. Opozorile so še na nedostopnost države/ministrstev v postopkih sprejemanja OPN in pri sprejemanju lokalnih projektov, nerazumevanje statusa podeželja s strani države in na zakonsko neurejenost in finančno podhranjenost problematike integracije Romov.

Foto: Matija Sušnik, DZ RS, Jasmina Vidmar