Predstavitev Nacionalnega informacijskega središča

Slovenska turistična organizacija (STO) je v skladu s Strategijo slovenskega turizma 2022-2028 in v okviru naložb »Načrta EU za okrevanje in odpornost« (NOO) za Slovenijo (financiranih iz programa NextGeneration EU) začela z izvajanjem prve faze projekta za vzpostavitev nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov (NIS).

Cilj prve faze projekta je izdelava prototipne rešitve, na podlagi katere bo zagotovljena bolj učinkovita in kakovostna izvedba celovitega projekta, katerega cilj je razviti in vzpostaviti v evropskem in globalnem smislu napredno in učinkovito digitalno bazo in orodje za podporo odločanju, upravljanju in pospeševanju razvoja turizma na vseh ravneh. NIS vključuje tudi nadgradnjo že uveljavljene »Zelene sheme slovenskega turizma«.

Na srečanju je bilo predstavljeno
1. Uvodni povzetek ciljev, sistema in terminskega načrta vzpostavitve NIS
2. Sklopi in vsebine NIS z vidika zagotavljanja virov s strani posameznih deležnikov (pogovor)
3. Organizacijski, upravljavski in tehnološki vidiki izmenjave podatkov in vključevanja posameznih deležnikov v NIS (pogovor)
4. Dogovor o nadaljnjem operativnem sodelovanju pri pripravi prototipa NIS med STO, posameznimi deležniki in izvajalcem projekta.

V delavničnem delu so bili predstavljeni nabori podatkov, ki bi naj bili vključeni v NIS. Glavni izziv portala (in vseh portalov) je dostop do podatkov v realnem času, ki bi omogočali verodostojne kazalnike na področju turizma. Za občine bi bil portal lahko zanimiv, saj bo ponuja pregled turističnih tokov (gibanja turistov). Prav tako namerava portal vključevati podatke o okoljskih kazalnikih obremenjenosti okolja zaradi turizma (poraba vode, smeti…). Predsednk Komisije za turiem pri Skupnosti občin Slovenije je pozdravil izvedbo projekta, izpostavil pa je tesno zastavljeno časovnico, kot izziv za pridobitev podatkov. V kolikor STO uspe pridobiti dostop od uporabnih podatkov, bi portal lahko bil zelo kvaliteten in uporaben.