Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Na portalu e-Demokracija je objavljen osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona vsebuje minimalne spremembe, ki se dotikajo le dveh vsebin, in sicer se veljavnost gradbenega dovoljenja ureja tako, da se izrecno veže samo na začetek izvajanja gradnje in ne več tudi na prijavo gradnje. Druga sprememba se nanaša na dodatno možnost imenovanja oseb za gradbene inšpektorje, in sicer tudi za osebe s prvo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, pri čemer je zanje posebej dodan še pogoj pet let delovnih izkušenj s področja gradbeništva.

Pozivamo vas, da si osnutek besedila preberete in nam do torka, 23. 5. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si podate svoje morebitne pripombe.