Kosovska delegacija na študijskem obisku odkrivala slovenske modele medobčinskega sodelovanja pri ravnanju z odpadki

V Sloveniji se je med 24. aprilom in 26. aprilom mudila delegacija županov, predstavnikov ministrstev in GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) s Kosova. V Ljubljani so se izobraževali na temo medobčinskega sodelovanja na področju ravnanja z odpadki. Skupnost občin Slovenije je na prošnjo GIZ pomaga pri organizaciji njihovega študijskega obiska v Sloveniji in vzpostavitvi kontaktov za srečanja, ki bi povečala razumevanje in vedenje o omenjeni tematiki.

Prvi dan obiska kosovske delegacije je potekalo neformalno srečanje med predstavniki lokalnih skupnosti in njihovega združenja občin iz Kosova s podpredsednikom SOS Nejcem Smoletom. Ta jim je predstavil način medobčinskega sodelovanja v primeru izgradnje in upravljanja RCERO Ljubljana, kjer je občina Medvode solastnica. Navdušil jih je s primerom dobre prakse medsebojnega sodelovanja občin, ki v sklopu slednjega sprejemajo odločitve složno, občankam in občanom pa zagotavljajo visoko kakovostno storitev in nižjo ceno komunalnih storitev kot marsikod drugod po Sloveniji.

Barbara Horvat iz sekretariata SOS je naslednji dan srečanja, ki je bil posvečen predvsem teoretskem okvirju izvajanja javnih služb varstva okolja v Sloveniji, predstavila Skupnost občin Slovenije, njeno delovanje, razvoj in storitve ter opravila uvod v ravnanje z odpadki v Sloveniji. Mag. Iztok Rozman je predstavil sodelovanje med SOS in Zbornico komunalnega gospodarstva in predstavil njeno delovanje in poslanstvo. Medobčinsko sodelovanje in različne oblike izvajanja javnih služb v Sloveniji je v pravni okvir postavil dr. Boštjan Brezovnik, strokovnjak na področju prava in predvsem sklepanja javno-javnih in javno-zasebnih partnerstev ter koncesij.

Ker je primer ljubljanskega RCERO največji kohezijski okoljski projekt in dober primer lokalnega in regionalnega sodelovanja v Sloveniji, ki združuje največje število občin, si je kosovska delegacija ogledala delovanje slednjega v živo. Nato je sledilo srečanja s predstavniki Mestne občine Ljubljana – sprejel jih je podžupan Dejan Crnek s sodelavci – in omogočilo pestro medsebojno izmenjavo vprašanj in odgovorov, stališč in različnih pogledov. V razpravo se je vključila tudi podžupanja občine Dobrova-Polhov Gradec dr. Irena Bačlija Brajnik, ki je postregla z odgovori za županje in župane iz Kosova s perspektive ene od 58 sodelujočih občin pristopnic v okviru ravnanja z odpadki.