Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah

Obveščamo, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah. Do predloga predpisa dostopate TUKAJ.

Predlagane spremembe in dopolnitve obsegajo naslednje sklope ključnih rešitev:

  • širitev področja uporabe ZKolT na področju prava varstva potrošnikov,
  • sprememba oz. nadgradnja ureditve upravičene osebe za vložitev kolektivne tožbe s področja varstva potrošnikov,
  • dopolnitev kriterijev za presojo reprezentativnosti upravičenih oseb za vlaganje kolektivnih tožb,
  • določitev pogojev za imenovanje upravičene osebe za vlaganje kolektivnih tožb s področja varstva potrošnikov  v drugi državi članici oz. za vlaganje t.i. čezmejnih kolektivnih tožb,
  • opredelitev pojma oziroma definicije financiranja kolektivne tožbe s strani tretje osebe ter spremembe in dopolnitve s tem povezanih pravil.

Vaše mnenje in morebitne pripombe nam lahko posredujete do srede, 24. 5. 2023 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.