Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov.

Pravilnik podrobneje določa vsebino, obliko, način priprave, odstotek ter višino sofinanciranja Občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS), način spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov. Določi tudi enotne kazalnike in metodologijo za njihovo spremljanje, pogoje za vzpostavitev informacijske podpore in način poročanja.

Predlog Pravilnika s prilogo je dostopen tukaj. Morebitne komentarje in mnenja nam lahko v obliki zapisanih predlogov izboljšav pošljete do 19.5.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si