Predlog Uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo predlog Uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Predlog je dostopen tukaj.

Za občine predlagamo pregled naslednjih področij: Strateške podlage in vrste finančnih spodbud, upravičenci, mejne vrednosti za prejemnike pomoči, upravičeni stroški in pogoji za dodelitev sredstev kot tudi pregled priloge, tj. ukrepov financiranja po letih in virih financiranja.

Vaše mnenje in morebitne pripombe nam lahko v obliki predlogov posredujete do torka, 23. 5. 2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si