Na seji pogajalske komisije o predlogu zakona novega plačnega sistema in o plačnih nesorazmerjih

Dne 8. 5. 2023 je potekala seja pogajalske komisije na kateri sta bili obravnavani 2 točki:

  1. Poročilo delovne skupine za usklajevanje osnutka besedila Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju,
  2. Predlog odprave nesorazmerij v osnovnih plačah

Na seji je bil prisoten tudi minister za finance.