Ne pozabite na vzpostavitev notranje poti za prijavo do 23. maja!

Dne 22. 2. 2023 je začel veljati novi Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju, in sicer je določen rok za vzpostavitev prijavnih poti do 23. 5. 2023 za zavezance v javnem sektorju – VSE OBČINE MORAJO VZPOSTAVITI NOTRANJO POT ZA PRIJAVO.

Vzpostavitev poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave, pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Komisijo za preprečevanje korupcije že pred začetkom veljavnosti zakona pristopilo k izdelavi vzorcev različnih dokumentov, ki bodo zavezancem olajšali implementacijo zakona in vzpostavitev poti za notranjo prijavo. Vzorci notranjega akta, prijave in splošne spletne informacije so dostopni na povezavi Gradivo (vključeni so tudi vzorci prilagojeni za občine).