Ogled modrih in zelenih dobrih praks mesta Gradec

V četrtek, 11. maja 2023 je Skupnost občin Slovenije v tesnem sodelovanju z mestom Gradec organizirala celodnevno študijsko ekskurzijo v tamkajšnje avstrijsko mesto. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Udeleženke in udeležence je uvodoma v Mestni hiši Gradec sprejela občinska svetnica Alexandra Wuerz-Stalder kot predstavnica graške podžupanje Judith Schwentner, in pri tem izkazala prijazno dobrodošlico predstavnikom slovenskih občin, pristojnega ministrstva in zainteresiranih institucij. Sprejemu je sledila predstavitev občinskih strategij na naravi temelječih rešitev in upravljavskih vidikov kot del celostnega razvoja mest. Vodja oddelka za zeleno in modro infrastrukturo Robert Wiener je v nadaljevanju izpostavil organizacijsko strukturo oddelka (varstvo pred poplavami, zaščita dreves, načrtovanje zelenih površin, gozdovi in gozdarstvo) kot tudi njegovo delovanje. Sledila je predstavitev uspešnega upravljanja mestnih dreves po švedskem vzoru, izjemnih življenjskih prostorov reke Mure ter video predstavitev strateškega programa Graških tokov.

V drugem delu predstavitev je Christian Nussmueller iz Izvršnega urada za urbanizem, razvoj in gradbeništvo iz Enote za podnebne ukrepe in financiranje predstavil strategijo zelene mreže Gradec in v zvezi s tem izpostavil cilje, osnovne gradnike, kriterije, različne  prostorsko-načrtovalske ravni, smernice za implementacijo zelene infrastrukture kot tudi izvedbene načrte mesta (npr. nakup zemljišč, izboljšave posameznih zasnov območij). Michael Deutch iz oddelka za urbanizem in enote za oblikovanje javnih prostorov pa je kot zadnji v dopoldanskem sklopu programa predstavil še ukrepe mesta na zelenih javnih površinah.

Po kosilu, ki je potekalo na povabilo urada županje, je sledil sprehod do informativne točke mestnega parka, ki je imela izgled sodobnega kontejnerskega videza z interaktivno multimedijsko opremo za lokalne in tuje obiskovalce. Udeleženke in udeleženci so obiskali še obrežje reke Mure in si v zvezi s tem ogledali sodobno mestno čolnarno. Samo predstavitev je popestril arhitekt čolnarne ki je izpostavil zasnovo objekta in umestitev v prostor. Ekskurzija se je zaključila z ogledom večnamenskega parka Reininghauspark, kjer so se poleg objektov nahajali različni modri in zeleni gradniki prostora (zasaditev medovitih rastlin, obsežnejši travnat prostor, moderna otroška igrišča, privlačna vodna linija z lesenimi mostički ipd.). Pri umeščenih objektih je prevladovala stanovanjska raba prostora z izjemo pritličij, kjer je bila zasnovana mešana raba storitev, ki je v uporabo tudi obiskovalcem, ki ne stanujejo tam.

Študijska ekskurzija je kljub dežju potekala uspešno, saj so si udeleženci in udeleženke ob vrnitvi domov izmenjali kontaktne podatke in razpravljali o dobro zastavljenih strateških pristopih mesta Gradec kot tudi o idejah, ki bi jih lahko v prihodnje implementirali na domačih tleh na strani ministrstva kot tudi občin. Za povezovalni del ekskurzije je na strani organizatorjev poskrbel arhitekt Aleksander Saša Ostan kot tudi drugi strokovnjaki s področja urejanja prostora in sorodnih področij.

Galerija slik.