Zakon o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij

V obravnavi na Državnem zboru se nahaja Zakon o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij. Ta zakon med drugim preprečuje prenehanje rudarskih pravic zaradi zastojev pri sprejemanju prostorskih aktov občin, ki so v nekaterih primerih potrebni za izpolnjevanje pogojev za podaljšanje koncesije (npr. sprejem OPPN).

Poglavitna rešitev je podaljšanje veljavnosti rudarskih pravic za izkoriščanje, ki so bile podeljene na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo, za koncesionarje, katerih koncesijska razmerja potečejo v letu 2023 ali 2024. Na predlog koncesionarja se veljavnost rudarskih pravic z aneksom podaljša za 36 mesecev, s čimer se zagotovi dodaten čas za odpravo posledic epidemije covid-19 na področju upravnih postopkov in postopkov za sprejem prostorskih načrtov občin.

Morebitne pripombe nam prosimo pošljite do četrtka, 18.5.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.