O novi prostorski zakonodaji eno leto od uporabe

V torek 16.5. 2023 je v organizaciji Skupnosti občin Slovenije preko spleta potekal posvet Pristojnosti in obveze občin ZUreP-3 in GZ-1 eno leto od začetka uporabe zakona s poudarkom na vlogi občin pri pogojih za začetek gradnje nekaterih objektov in negradbenih posegov v prostor ter ukrepih aktivne zemljiške politike.

Na posvetu je sprva Luka Ivanič predstavil zgodovinski pregled vloge občine pri dodeljevanju posegov v prostor, pogoje za začetek izvajanja gradnje nekaterih objektov in del po GZ-1 kot tudi pogoje za izvajanje posegov v prostor po ZUreP-3. V drugem delu so bile predstavljene pristojnosti in obveze občin na področju ukrepov zemljiške politike s strani Marinke Konečnik Kunst. V zvezi s tem je poglobljeno predstavila ukrepe za razvoj stavbnih zemljišč, varovanje zemljišč, preskrbo in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih, financiranje izvajanja ukrepov zemljiške politike, prenovo in urejenost prostora, zagotavljanje rabe javnih površin in grajeno javno dobro.

Predstavitvi je sledilo nemalo vprašanj na katera sta predavatelja odgovorila in s tem tematsko opolnomočila slušateljice in slušatelje.