LIFE razpis za Prehod na čiste energije

Seznanjeni smo bili, da je  objavljen letošnji LIFE razpis za standardne projekte s področja okolja in podnebnih aktivnosti, v petek 12. maja 2023 pa je CINEA objavila tudi razpis za Prehod na čiste energije (Clean Energy Transition, CET LIFE). Agencija CINEA, ki izvaja program LIFE je objavila tudi predstavitve in posnetke z Life info dneva 2023, kjer si lahko pogledate koristne informacije, če se informativnega dne niste uspeli udeležiti.

Za podrobnejše informacije in pomoč pri pisanju projektne vloge smo vam na voljo tudi kontaktne točke:
– Narava in biotska raznovrstnost: Julijana Lebez Lozej, julijana.lebez-lozej@gov.si, 478 74 83, MNVP
– Podnebni ukrepi: Nives Nared, nives.nared@gov.si , 478 7339 MOPE
– Prehod na čisto energijo: dr. Erik Potočar, Davor Rašič, Erik.Potocar@gov.si, Davor.Rasic@gov.si MOPE
– Okolje in krožno gospodarstvo: Tatjana Orhini Valjavec, tatjana.orhini-valjavec@gov.si, MOPE.