MGTŠ je objavil najavo razpisa za sofinanciranje obnove športnih dvoran ter zunanjih športnih površin

S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo bili obveščeni, da je na spletni strani www.gov.si objavljena najava razpisa za sofinancirane obnove športnih dvoran ter posodobitev oz. vzpostavitev novih zunanjih športnih površin.

Razpis je namenjen občinam, ki so lastnice športnih oz. večnamenskih dvoran in zunanjih površin za šport. javni razpis bo objavljen po sprejemu rebalansa proračuna v začetku junija, medtem ko bo prijava na razpis možna predvidoma do konca junija.

Obnova večnamenskih športnih dvoran SKLOP 1 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje Sklopa 1 za leto 2023 znaša 8.000.000 evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo 60 projektov po naslednjih podsklopih:

  • Investicije, ki so predmet prijave morajo biti višje od vključno 500.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 250.000 evrov.
  • Investicije, ki so predmet prijave morajo biti višje od vključno 200.000 evrov in ne presegajo vrednosti 500.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 100.000 evrov.
  • Investicije, ki so predmet prijave ne smejo biti manjše od vključno 75.000 evrov in ne presegajo vrednosti 200.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 50.000 evrov.

Ministrstvo bo v okviru Sklopa 1 sofinanciralo stroške obnov večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic, ki so nastali od 1. januarja 2023 do 22. novembra 2023. Obnova se ni smela začeti pred 1. januarjem 2023 in se bo zaključila najkasneje do 31. marca 2024, pri čemer se za zaključek obnove šteje, da je obnova izvedena in površine predane v uporabo. Stroški investicije za investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

Posodobitve oz. vzpostavitve novih zunanjih športnih površin SKLOP 2
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje Sklopa 2 za leto 2023 znaša 2.864.414 evrov . Ministrstvo bo sofinanciralo 40 projektov po naslednjih podsklopih:

  • Investicije, ki so predmet prijave morajo biti višje od vključno 200.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 100.000 evrov.
  • Investicije, ki so predmet prijave ne smejo biti manjše od vključno 75.000 evrov in ne presegajo vrednosti 200.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 43.220,70 evra.

Ministrstvo bo v okviru Sklopa 2 sofinanciralo stroške investicij v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ki so nastali od 1. januarja 2023 do 22. novembra 2023. Izvedba posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih površin se ni smela pričeti pred 1. januarjem 2023 in se bo zaključila najkasneje do 31. decembra 2023, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da so površine posodobljene ali na novo urejene in predane v uporabo. Stroški investicije za investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

Dodatne informacije

Prijavitelj mora najkasneje ob prijavi na razpis oddati poročila o realizaciji Letnega programa športa za leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022, in sicer preko e-aplikacije Letni program šport (LPŠ) v občini.

Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter z objavo razpisne dokumentacije v zbirki javnih objav Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.