Sestanek glede izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi

Dne 18. 5. 2023 je na Ministrstvu za solidarno prihodnost potekal sestanek na temo pomoči na domu, dolgotrajne oskrbe na domu in na temo podeljevanja koncesij izvajalcem dolgotrajne oskrbe. Sestanka so se v imenu SOS udeležili podpredsednik SOS Nejc Smole, župan Občine Medvode, podžupanja Mestne občine Novo mesto, Sara Tomšič in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Sestanek je bil namenjen izvajanju oz priprave na izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi ter sodelovanja države z občinami pri uresničevanju nalog na področju dolgotrajne oskrbe.

S strani predstavnikov SOS je bilo izpostavljeno, da mora biti dolgotrajna oskrba ključna prioriteta države. Sistem mora biti izpeljan tako, da ne bo zavirajoč in omejujoč, temveč bo omogočal skupnostne oblike nudenja raznih pomoči in storitev. Vsekakor so potrebni za zagotovitev visoko kakovostne dolgotrajne oskrbe ustrezno usposobljeni in izobraženi kadri, katerim je potrebno zagotoviti pošteno plačilo, pogoje dela in izobraževanje ter usposabljanje. Država mora za del storitev, katerih plačnice naj bi bile občine, finančno ovrednotit in spremeniti tako, da ne bodo občine finančno obremenjen. To lahko država stori s spremembo zakona, ki jo obravnava delovna skupina za dolgotrajno oskrbo in v kateri sodelujeta tudi predstavnici SOS.

Ključno je, da se v Sloveniji spoprimemo z integracijo starejših in pomenu dolgotrajna oskrbe ter starejših kot družba ne izključujemo ter pravočasno zaznamo njihove potrebe in primerno urgiramo.