10. seja Komisije za prostor pri SOS

V četrtek, 18.5.2023 je potekala 10. seja Komisije za prostor pri SOS. Sestanka sta se udeležila tudi Bogdana Dražič in Vlado Krajcar iz ZAPS na temo možnosti, ki jih nudi OPPN za izhod iz krize prostorskega načrtovanja, ki je nastala zaradi neoperativnosti OPNjev. S članicami in člani komisije so govorili tudi o tem kakšna je praksa v tujini oziroma kako imajo izvedbene prostorske akte urejene v Avstriji in Nemčiji. Posebej je bil izpostavljen 130. člen ZUreP-3,  ki opredeljuje pogoje spreminjanja namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev z OPPN ter pomembnost tolmačenja določila s strani resornega ministrstva.

Govora je bilo tudi o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, ki se nahaja v obravnavi, za katerega je komisija ugotovila, da nima neposrednih posledic za občine. Obravnavali pa so tudi Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Komisija je opozorila, da predlog zakona posega v izvirno pristojnost občin.

Članice in člani komisije so se tudi seznanili, da bo SOS predvidoma prihodnji teden odprla evidentiranja v vse komisije SOS.