V sklopu projekta CircularPSP 5,64 milijonov evrov digitalnim inovacijam na področju krožnega gospodarstva

V četrtek, 18.5.2023 je v okviru projekta CircularPSP potekalo Posvetovanje na prostem trgu, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s partnerji in strokovnjaki. Srečanja so se udeležili predstavniki občin, občinskih in zasebnih zavodov ter organizacij, regionalnih razvojnih agencij, centrov za ponovno uporabo, ministrstva (MNVP) ter podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem spletnih strani, medijem in aplikacij.

Po uvodnem nagovoru ciljev in obsega mednarodnega projekta s strani Ane Plavčak iz Skupnosti občin je doc. dr. Boštjan Ferk iz Inštituta za javno-zasebno partnerstvo predstavil javno naročanje inovacij in v zvezi s tem poudaril  pomen razvoja inovacij (blago, storitve, gradnje), določbe Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vezane na inovacije kot tudi način, kako lahko javni naročniki vzpodbujajo inovacije.

V nadaljevanju srečanja je Niko Natek iz Energetske Agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENE) predstavil še obseg in cilj projekta CircularPSP, to je platforme javnih storitev za krožne, inovativne in odporne občine, ki se bo financirala iz programa Obzorje (Horizon Europe). V zvezi s tem je izpostavil pričakovanja in skupine uporabnikov, pričakovan nabor storitev in funkcionalnosti za uporabnike, pričakovan nabor inovacij, tehnično in strukturno organizacijo načrtovanega razvoja platforme javnih storitev, delovne skupine in drugo. Poudaril je tudi razliko pred komercialnega naročila v primerjavi s konvencionalnim javnim naročilom.

V razpravi, ki je sledila so bila vprašanja vezana predvsem na posamezne projektne faze in pred-komercialno javno naročanje. Organizatorji srečanja so ob koncu srečanja povzeli vrednost 5,64 milijonov evrov, ki bo v sklopu projekta na voljo za raziskave in razvoj digitalnih rešitev za spodbujanje krožnega gospodarstva. Prav tako so pozvali zainteresirane slušateljice in slušatelje k izpolnitvi vprašalnika in dobavitelje k registraciji na platformi za iskanje partnerjev (povezave do naštetega in posnetka dogodka so na voljo TUKAJ). Vsem pa so obljubili, da jih bodo redno informirali o aktivnostih projekta in jih vabili k sodelovanju, saj so vhodni podatki in povratne informacije ključne za projektno sodelovanje.