Klavzura in 1. seja predsedstva SOS v Lukovici

V ponedeljek, 22.5.2023 je potekala 1. redna seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije v novi sestavi. Članice in člani predsedstva so razpravljali o naslednjih temah:

  • Financiranje občin

Predstavljena je bila analiza ter vizualizacija občinskih finančnih podatkov na podlagi aplikacije SOS. Dr. Vladimir Prebilič pa je predstavil tudi ključne rezultate študije Finančni viri slovenskih občin s poudarki kje lahko občine izkoristijo možnosti za pridobitev večjih tekočih prihodkov oz. izkoristijo prihodke iz lastnih virov (NUSZ, parkirišča, komunalni prispevek, prodaja stavbnega zemljišča, prihodki iz najemnin,…)

Razvnela se je tudi razprava o možnih ukrepih na področju financiranja občin, ki bi lahko stopili v veljavo takoj in dolgoročnih strateških rešitvah.

  • Zakon o dolgotrajni oskrbi

Članice in člani predsedstva so v razpravi izpostavili Zakon o dolgotrajni oskrbi, v zvezi s katerim je 18. maja potekal sestanek z resornim ministrstvom, na katerem z državne strani ni bilo podanih jasnih odgovorov o razmejitvi pristojnosti in financiranju dejavnosti, le dan kasneje pa je bil predlog zakona dan v javno razpravo, in sicer za 5 delovnih dni. Županje in župani so tak pristop označili kot neresen in popolnoma nesprejemljiv, če želimo v državi zagotavljati kvalitetne storitve v skladu s potrebami prebivalstva in glede na resnost potrebnih sistemskih sprememb.

  • Brezplačni prenos premoženja države na lokalne skupnosti in obvezne usmeritve Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem

Predsedstvo SOS je opozorilo še na sprejeti sklep Vlade RS, po katerem je potrebno upoštevati obvezne usmeritve Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem iz leta 2009, ki določa, da je potrebno zemljišče pred brezplačnimi prenosi na občine, poskusiti prodati ali oddati v najem. Predsedstvo SOS je opozorilo, da se s tem posega v zakonsko določene pravice iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kar bo imelo škodljive posledice na delovanje vseh občin in izpolnjevanje njihovih zakonskih nalog. Nedopustno je, da se bodo morale občine prijavljati na javne dražbe in tako tekmovati z vsemi interesenti, pri tem pa sploh ni pomembna javna korist, temveč zgolj denar

  • Pobuda za omejitev županskih mandatov

Predsedstvo je razpravljalo tudi o predlogu Piratske stranke za omejitev županskih mandatov, ki ga prepoznavajo kot v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli. Izpostavili so, da po tej logiki zmagovalna stranka ne bi smela kandidirati na novih volitvah.  Kot je izpostavil predsednik SOS demokracija ni omejevanje mandatov, pač pa možnost izbire. Stabilnost demokracije pa zagotavlja varnost sistemov, ki delujejo. S hitrimi ad hoc spremembami načenjamo demokracijo so si bili župani enotni. Povedano je še bilo, da v povprečju so župani na pozicijah v Evropi od 12 do 24 let.

  • Pobuda za pridobitev volilne pravice za mlade nad 16 let

Predsedstvo SOS je v sklopu pogovorov o demokratičnih procesih predlagalo še spremembo in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) s katero se bi znižala starostna meja za podelitev volilne pravice na 16 let. Z vključitvijo mladih se bi vsaj rahlo izenačila politična moč, hkrati pa je volilna pravica tesno povezana tudi z aktivnim državljanstvom, ki ga ne smemo videti zgolj kot politično aktivnega posameznika temveč civilno-družbeno odgovorno osebo in tega še kako primanjkuje prav med mladimi.

  • Imenovanja predstavnikov SOS v delovne skupine

Predsedstvo SOS je med drugim imenovalo Marka Ruparja, župana občine Cerknica, za člana v Spremljevalno skupino za izvajanje primerjalne analize obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in v stanovanjski svet pri Ministrstvu za solidarno prihodnost Alena Červa, župana Občine Tolmin.

  • Potrditev komisij in odprtje postopkov evidentiranja v komisije SOS

Občine članice obveščamo, da je SOS odprla evidentiranja v Komisije SOS do vključno petka, 16. 6. 2023.

  • Na seji je bila tudi predstavljena nova spletna stran SOS, pogovor je tekel tudi o principih dela SOS in organizacijskih oblikah dela SOS in razpravljali in oblikovali pa so tudi stališča do trenutno aktualnih tem, ki jih obravnava Skupnost občin Slovenije

Galerija slik.