Navodila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloz

Načrt preprečevanja legioneloz je namenjen preprečevanju razmnoževanja legionel (bakterij Legionella spp.). Načrt temelji na ugotovitvah pregleda značilnosti objekta, pri katerem se opredeli dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel in pregleda namembnosti objekta, s pomočjo katerega opredelimo dejavnike tveganja za pojav legioneloz pri ljudeh. Skladno z ugotovitvami se določi izvajanje ukrepov. Vabimo vas, da v sklopu javne razprave pregledate dokument tukaj in podate vaše pripombe do petka, 26. 5. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.