Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora

Seznanjamo vas, da je v javni obravnavi in objavljen na portalu e-Demokracija osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora.

  • Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora vsebuje spremembo, ki se nanaša samo na vsebino ureditve regionalnega prostorskega planiranja in sicer na ustreznejši načina izbire pripravljavca regionalnega prostorskega plana, določnejše pogoje za pripravljavca regionalnega prostorskega plana ter spremembo zapisa pri financiranju, ki bolj jasno določa, da se zagotavljajo sredstva za regionalno prostorsko planiranje ne le za izdelavo regionalnega prostorskega plana.

Vaše mnenje oziroma morebitne pripombe in predloge nam pošljite do 19.6.2023 na naslov info@skupnostobcin.si.