V obravnavi več pravilnikov s področja izobraževanja