Izvedli seminar o uporabi socialnih klavzul

Fundacija BiT Planota je skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Direktoratom za javno naročanje in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, izvedla seminar z delavnico o uporabi socialnih klavzul v javnem naročanju. Njihova uporaba pri javnem naročanju namreč prispeva k ustvarjanju delovnih mest in izboljšuje gospodarsko rast ter socialno kohezijo v lokalni skupnosti. Vključitev socialnih klavzul v javna naročila omogoča lokalnim skupnostim, da postavijo določene zahteve glede kakovosti storitev ali proizvodov, ki jih potrebujejo. S tem se lahko zagotovijo, da izbrani ponudniki izpolnjujejo določene standarde in izvajajo storitve na visoki ravni, ob tem pa dajo prednost lokalnim podjetjem, socialnim podjetjem ali podjetjem, ki zaposlujejo težje zaposljive skupine, kot so invalidi ali dolgotrajno brezposelni.