Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (predlog predpisa)

Na e-demokraciji je objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, ki se nahaja v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju ter katere predavatelj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V Predlogu uredbe najdete med drugim obrazec za oceno finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu, pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev in podobno. Morebitne pripombe na predloge nam pošljite do četrtka, 1. 6. 2023 na naslov info@skupnostobcin.si.