MNVP objavil Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju MNVP) je v sklopu državnega prostorskega reda skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, izdalo Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine. V okviru vzpostavitve novega državnega prostorskega reda bodo Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine v pomoč županom in županjam, občinskim urbanistom, projektantom, upravnim delavcem na področju urejanja prostora in prostorskim načrtovalcem. Priporočila ponujajo celovit vpogled tako v proces priprave kot v ključne vsebine odloka, ki predstavlja nov inštrument za doseganje urejenosti naselij in krajine, s katerim občine lahko prispevajo h krepitvi prepoznavnih značilnosti in prenovi podobe slovenskih naselij in krajine.

Nekatere izmed občin že razpolagate z fizično različico priročnika, ki so jo predstavnice in predstavniki občin prejeli konec marca 2023 na volilni skupščini Skupnosti občin Slovenije, ostali zainteresirani lahko še vedno prošnjo za “fizično” priporočilo naslovijo na sekretariat SOS.

Do spletne različice, to je objavljenega priročnika lahko dostopate TUKAJ.