Predlog za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave RS

Vlada Republike Slovenije določila besedilo Predloga za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije in ga poslala v obravnavo in sprejem na Državni zbor.

  • Prilagamo besedilo predloga: TUKAJ.

Prosimo, da morebitne pripombe in predloge na besedilo predloga pošljete na info@skupnostobcin.si, najpozneje do torka, 20.6.2023.