Predlog o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

Na e-demokraciji je objavljen Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, katerega predlagatelj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Do Predloga predpisa dostopate TUKAJ. Namen sprememb in dopolnitev uredbe je zagotoviti lažjo in enostavnejšo izvedbo posameznih intervencij, pa tudi jasnejši in razumljivejši zapis posameznih določb uredbe.

Uredba vključuje vsebinske spremembe in dopolnitve posameznih členov ter tudi redakcijsko tehnične popravke in so naslednji:

  • intervencije (kmetijsko-okoljska podnebna plačila v povezavi z podnebnimi spremembami, naravnimi viri ter biotsko raznovrstnostjo in krajino; ekološko čebelarjenje; ekološko kmetovanje; lokalne pasme in sorte; plačila za naravne ali druge omejitve)
  • minimalne zahteve za uporabo gnojil
  • določitev plačil za kombinacije intervencij
  • priloge k uredbi (kombinacije intervencij razvoja podeželja; seznam lokalnih sort, ki jim grozi genska erozija,; izračun povprečne letne obtežbe na KMG za intervencije razvoja podeželja; katalog kršitev in upravnih sankcij)

Svoje pripombe lahko v obliki predlogov pošljete do petka, 23.6.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si