V javni razpravi ponovno Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nas je z dnem 13.6.2023 seznanilo z novo verzijo Predloga Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov, v kateri so v veliki meri že upoštevane pripombe občin in drugih deležnikov.

Nova različica Predloga Pravilnika s prilogo se nahaja na tej povezavi. Morebitne komentarje in mnenja nam lahko v obliki zapisanih predlogov izboljšav pošljete do 19.6.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si