Vodstvo SOS z ministrico za infrastrukturo glede zmanjšanja investicij v cestno infrastrukturo, izgradnje kolesarskih stez in ozelenitve območij ob državnih cestah

Vodstvo Skupnosti občin Slovenije se je v torek, 13. 6. 2023 sestalo z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek v zvezi z zmanjšanjem investicij v cestno infrastrukturo, vlaganji v nadaljnjo izgradnjo kolesarske infrastrukture ter spodbujanje sonaravnih ukrepov oz. ozelenjevanje območij  ob državnih cestah. Ministrica je uvodoma predstavila situacijo glede izvedbe Sporazumov o financiranju investicij v cestno infrastrukturo (SOF). Povedala je, da je bilo v preteklih letih podpisanih bistveno več SOF-ov, glede na razpoložljiva finančna sredstva. Povedala je tudi, da bodo podpisane pogodbe spoštovali, v naslednjem tednu, po objavi rebalansa državnega proračuna, bodo pričeli z zagotavljanjem manjkajočih finančnih sredstev. Z namenom, da se vzpostavi večji dialog med občinami in ministrstvom (tudi  z namenom preverjanja možnih rešitev za odprte zadeve investiranja v cestno infrastrukturo)  je izrazila pripravljenost na terenska srečanja. Predstavniki SOS so predlagali, da se razprave opravijo v okviru razvojnih regij in da občine predhodno opravijo medsebojne pogovore o ključnih prioritetah v vsaki razvojni regiji na področju cestne infrastrukture. Ministrica bo tako že v nekaj dneh občine obvestila o jesenskih regijskih srečanjih in jih pozvala, da poskušajo opredeliti prednostne vrstne rede izvedbe SOF-ov v okviru vsake razvojne regije.

Nadaljnji pogovor je tekel tudi v smeri podpore izgradnji železnice, o pomenu dobrih in zelenih infrastrukturnih povezav ter strateških razmislekov, ki bi jih tako država kot občine morale opraviti. V zvezi z nadaljnjo izgradnjo kolesarskih stez je ministrica povedala, da se ta nadaljuje, vendar je opozorila, na nujnost, da morajo projekti financirani iz EU sredstev, biti zaključeni do  31. 12. 2023. Predstavniki SOS so pozvali k zmanjšanju administrativnih ovir ter nujnosti opredelitve lastniških razmerij povsod tam, kjer v nekih delih kolesarske steze financirajo država in občine. Razmerja bo namreč potrebno še določiti, saj zaenkrat teh pravil še ni. Problematika ozelenjevanja območij ob državnih cestah, na katerega so opozorile nekatere občine, je bila tudi tema srečanja z ministrico. DRSI namreč ne daje soglasij k ozelenitvi območij ob državnih cestah, kar je v nasprotju s strateškimi usmeritvami države in Evropske Unije. Ekipa ministrstva bo navedeno preverila in ukrepala, če na terenu prihaja do takšnih ravnanj.