Vodstvo SOS z ministrom za kohezijo o potrebah občin

V torek, 13. 6. 2023 se je vodstvo SOS sestala z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj,  Aleksandrom Jevškom, državno sekretarko Andrejo Katič ter njunima sodelavcema.

Na Skupnost občin Slovenije so se namreč obrnile občine s prošnjo za sestanek glede problematike naslavljanja potreb občin in njeno sofinanciranje iz finančne perspektive 2021-2027. Predvsem manjše občine namreč opozarjajo,  da program ne vsebuje vsebin, ki bi nagovarjale njihove potrebe. Za enakomeren razvoj Slovenije je bistvenega pomena, da imajo vse vrste občin možnost za sofinanciranje potreb tudi iz kohezijskih sredstev. Med pomanjkljivostmi, na katere so opozorile občine so:

• sofinanciranje kolesarskih poti,

• sofinanciranje komunalne infrastrukture (čistilnih naprav pod 2000 PE)

• objektov zdravstva,

• športne infrastrukture,

• možnosti sofinanciranja obrtnih con idr.

Minister Jevšek je v uvodu povedal, da je bila prejšnji teden sprejeta Uredba, ki omogoča pričetek črpanja sredstev oz. izvedbo različnih razpisov. Na spletni strani evropskasredstva.si je mogoče najti aktualne pozive ter napoved bodočih pozivov. Povedal je, da so in bodo na razpolago številna finančna sredstva. Za nekatera sektorska področja pa bodo sredstva na razpolago v okviru posameznih ministrstev (šport). Predstavniki občin so opozorili na problem, kako opredeliti cenovne razlike ali skozi indeksacijo ali revalorizacijo. Minister za finance je sicer na poziv ministra Jevška že posredoval stališče ministrstva, vendar si občine s takšnim mnenjem ne morejo pomagati. Pričakujejo enotno stališče ter ravnanje v izogib možnosti, da skozi možne prihodnje kontrole izgubijo EU sredstva, zaradi odločitve, katero metodo so izbrale.  Dogovorili so se, da se preveri še stališče UNP ter preveri na nivoju EU komisije. Županje in župani vodstva SOS so še predlagali, da se del tehnične pomoči, ki ga sedaj večinsko porablja država, preusmeri tudi na občine oz. regionalne razvojne agencije. V okviru tega pa so še dodatno izpostavili, da bi bilo nujno odpreti pisarno v Bruslju in za delovanje le-te zagotoviti sredstva iz tehnične pomoči. Ministrstvo bo preverilo možne korake za odprtje takšne pisarne. Ponovno je bilo izpostavljena nujnost vzpostavitve pravne podlage za sofinanciranje izgradnje dvigal v večstanovanjskih stavbah kot ukrep dolgotrajne oskrbe. Ker obstaja splošno soglasje, da je tak ukrep smiseln in nujen, vendar pa ni nikakršnega premika pri izvedbi, bo na naslednji sestanek DS za lokalno samoupravo povabljeno vodstvo Ministrstva za solidarno prihodnost, da predstavi naslednje korake.